Vårt arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i målene i Agenda 2030!

Nå utvider vi satsingen vår på bærekraft. Ikke fordi vi må, men fordi vi vil. Vi vil at barnebarna til våre kunder skal være stolte av husene som besteforeldrene deres bygde sammen med oss.

Agenda 2030 er den hittil mest ambisiøse handlingsplanen for bærekraftig utvikling som verdens land noensinne har vedtatt. Vi skal gjøre disse målene helt sentrale i bærekraftarbeidet vårt.”

Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan

Vi sikter mot å bli karbonnøytrale!

Som et ledd i bærekraftarbeidet vårt har vi valgt å klimarevidere Fiskarhedenvillan for regnskapsåret 2019. Revisjonen gjøres i samsvar med GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol).

Et hus å være stolt av

Vi jobber med bærekraft fordi vi ønsker at de som kommer etter oss, skal se tilbake på Fiskarhedenvillan som en virksomhet som gjorde gode ting. Husene vi bygger i dag, kommer til å stå der i flere generasjoner fremover. Derfor vil vi allerede nå prøve å møte kravene dine barn og barnebarn kommer til å stille til en bærekraftig bolig. Vårt høyeste ønske er at alle våre kundene skal være stolte av huset sitt.

Vi tilbyr frihet også i fremtiden.

Våre pågående prosjekter innen bærekraft:

Fossilfritt veikart

Vi har skrevet under på Fossilfri färdplan for byggsektoren i Sverige og håper at vi med det kan bidra til en karbonnøytral verdikjede i byggebransjen.

Prosjekt ``Kliv På``

Vi er med i et «Kliv På»-prosjekt i Sverige, som har som mål å gjøre det lettere for oss småhusbyggere å kartlegge klimapåvirkningen vår i et livssyklusperspektiv.

Livssyklusanalyse

En livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å regne ut hvordan et produkt påvirker miljøet gjennom hele livssyklusen. Les mer om vårt LCA-prosjekt.

Dalarnas Villa

En Fiskarhedenvilla som er bygd på initiativ fra Dalarnas försäkringsbolag. Bærekraft har vært et viktig stikkord gjennom hele prosessen.

Sirkulær økonomi

Vi er veldig interessert i sirkulær økonomi. Her kan du lese mer om hva vi gjør på området akkurat nå.

Visste du dette om:

Klimagasser

Det finnes forskjellige typer klimagasser som alle har ulik levetid og derfor ulik klimapåvirkning. For å gjøre det lettere å sammenligne ulike typer miljøbelastning regnes utslippene ofte om til CO2-ekvivalenter, en felles målenhet for klimagasser.

Fossile brensler

Når man utvinner og senere forbrenner steinkull eller olje, frigjøres det karbondioksid. Plantenes fotosyntese kan ikke håndtere all karbondioksidet som forbrenning av fossile brensler slipper ut, og det gjør at mengden klimagasser i atmosfæren øker.

Skog og skogbruk

Også når biobrensel som for eksempel ved forbrennes, slippes det ut karbondioksid, men så lenge man planter ut nye trær som erstatter dem som er blitt hogd ned, øker ikke mengden karbondioksid i atmosfæren. Imidlertid tar det lang tid, ca. 80–100 år, for et nytt tre å vokse opp. Avskoging uten nyplanting tilfører atmosfæren store mengder karbondioksid.