Livet i en Fiskarhedenvilla

Du har muligheten til å oppleve en Fiskarhedenvilla uten å gå på fysisk villavisning. Vi har bedt flere av våre kunder kort filme deres Fiskarhedenvillaer og fortelle om dem. Håper det gir deg litt ekstra inspirasjon.