Livet i en Fiskarhedenvilla

Du kan fremdeles oppleve en Fiskarhedenvilla fra innsiden. Med de omstendigheter som råder i verden akkurat nå har vi naturlig nok ikke mulighet til å gjennomføre vanlige husvisninger. Vi spurte derfor noen av våre kunder om å filme sine Fiskarhedenvillaer og fortelle om dem. Og det har de gjort! Håper at det kan gi deg litt ekstra husinspirasjon.