Her kan du se hvilke husvisninger vi har i landet akkurat nå.

Livet i en Fiskarhedenvilla

Du kan fremdeles oppleve en Fiskarhedenvilla fra innsiden selv om vi akkurat nå ikke gjennomfører like mange vanlige husvisninger. Vi har spurt noen av våre kunder om å filme sine Fiskarhedenvillaer og fortelle om dem. Og det har de gjort! Håper at det kan gi deg litt ekstra husinspirasjon.