Våre tradisjonelle hus

Våre hus i tradisjonell stil avspeiler svensk byggtradisjon og karakteriseres av stående trepaneler med hjørnekasser. Ofte er utvendig kledning dekorert med tredetaljer, vinduer med sprosser og synlige vindusforinger. På klassiske hus er det vanlig med saltak eller mansardtak. Husene er symmetriske og har en planløsning med tydelige rominndelinger. Et stort, koselig kjøkken med spiseplass er ofte tegnet inn i planløsningen. De klassiske husene er blitt en del av det norske landskapsbildet og gir en følelse av landlig idyll.