Kjøpe nytt hus? Vi guider deg gjennom prosessen

Det er mye å tenke på når du skal kjøpe nytt hus. Det er også mange kostnader som er vanskelig å estimere på forhånd. Hvor mye grunnarbeid trengs å gjøres? Her går vi gjennom de grunnleggende stegene i kjøpsprosessen av en ny Fiskarhedenvilla.

1.

Treff en agent

Det første steget på veien mot ditt nye hus er å sette opp et uforpliktende møte med en av våre agenter. Kanskje har du allerede en tomt klar? Da kan det være greit om du tar med deg et kart over tomten og andre relevante opplysninger.

Tenk litt ekstra gjennom hva du lurer på før vi møtes. Ofte kan det være lurt å skrive ned spørsmålene slik at du ikke glemmer noe. Vi vil jo gjerne hjelpe deg med alt som har med det nye huset ditt å gjøre. Vi er spesielt interessert i hvilke behov du har. Hvordan bor du i dag, hvor mange er dere i familien, hvilken stil vil du aller helst at huset ditt skal ha, og så videre.

Siden vi er veldig fleksible i måten vi arbeider på, er det viktig for oss å få en god oversikt over dine ønsker og behov. Slik kan vi presentere et godt gjennomtenkt forslag for deg.

Deretter kan vi begynne å se på ulike husmodeller, tilvalg og detaljer rundt møtet med banken. Men aller først er det altså møtet med agenten det gjelder.

2.

Tomt og valg av hus

Hvilken type tomt du skal bygge på, spiller en avgjørende rolle for hvilket hus du velger. Dersom det finnes en reguleringsplan for området tomten ligger i så bestemmer også kommunens områdeplan hva du kan og ikke kan bygge. Vi møter deg gjerne på tomten så tidlig som mulig. Dels for å få et inntrykk av hvor omfattende arbeidet med husets fundament vil bli – veldig viktig når vi senere skal beregne husets totalpris, og dels for at vi skal få en god forståelse av forutsetningene for huset. I de fleste tilfeller er det ønskelig at det foretas en befaring av en fagmann. En fagmann gjør en profesjonell vurdering av hvilke tiltak som er nødvendig for at huset ditt skal stå stødig på bakken.

Sjekkliste før møtet:
  • Hvis tomten allerede er klar, er det lurt å ta med et kart over tomten.
  • Tenk nøye gjennom behovene og ønskene dine. Hva må du ha for å trives?
  • Hvilke spørsmål har du til oss?
  • Under Mitt hus kan du samle inspirasjonsbilder som viser hvordan du forestiller deg at det nye huset skal se ut.
3.

Møtet med banken

Det eneste du behøver å ha med deg til det første møtet med banken, er en kalkyle over totale produksjonskostnader som du får av agenten i Fiskarhedenvillan. Banken ønsker også å få vite mer om den tomten dere skal bygge på, for å kunne komme frem til en forhåndsvurdering sammen med en eiendomsmegler. Det dreier seg rett og slett om å kunne gjøre en vurdering av hvor mye huset er verdt når det er ferdig. Ut fra forhåndsvurderingen beregner banken senere hvor stor din egenandel i lånet blir.

For at du skal få innvilget et lån, vil banken vite hva du tjener, hva du jobber med, hvor lenge du har jobbet, om du allerede sitter med lån (f.eks. studielån eller billån), hvordan du bor i dag, og så videre.

Hvis banken innvilger lånesøknaden din får du til å begynne med det som kalles et byggelån. Dette skal dekke selve oppføringen av huset. Når huset ditt er ferdigbygd vil banken igjen snakke med en eiendomsmegler, denne gang for å finne husets virkelige verdi. Basert på denne sluttverdien blir du og banken din enige om hvordan lånet skal nedbetales. Ved å dele opp lånet allerede nå beskytter du deg mot eventuelle renteoppganger. Smart eller hva?

Sjekkliste før møtet med banken:
  • beregnet produksjonskostnad fra din agent hos Fiskarhedenvillan
  • forhåndsvurdering
  • byggelån
  • sluttvurdering
4.

Skisse blir til Byggesøknadstegning

Etter at du har laget den første skissen sammen med agenten fra Fiskarhedenvillan, sendes den til en av våre dyktige tegnere som lager en byggesøknadstegning. Vedkommendes viktigste oppgave er å optimalisere planløsningen og sørge for at huset består konstruksjons- og myndighetskravene. Dette kompletteres med en energiberegning. Tegningene danner grunnlaget for byggesøknaden. Tegnerens jobb er også å holde kontroll med at plan- og fasadetegningene følger kommunenes regler og retningslinjer. Ting det ses på spesielt, er for eksempel størrelsen på WC/baderom og kjøkken samt dørenes plassering og bredde og om dette er tilstrekkelig til at huset kan klassifiseres som livsløpsstandard . Det lages dessuten et kart med huset plassert på tomten. Når huset er ferdigtegnet og du har foretatt endringene dine og godkjent tegningen, får den Fiskarhedenvillans stempel. Dette betyr at huset er klart til at konstruksjonen kan begynne når byggesøknaden er godkjent.

Energiberegning
Sammen med byggesøknadstegningene dine utferdiger vi hos Fiskarhedenvillan alltid også en energideklarasjon. Det gjør vi for at du skal kunne se omtrent hvor mye energi huset kommer til å bruke og hvilke energikilder du har å velge mellom. Vi regner med andre ord ut hvor mange kWh det kreves fra de respektive energikildene for å varme opp huset i ett år, med utgangspunkt i forutsetningene og egenskapene til ditt nye hjem. Vi tar også hensyn til retningslinjene for nybygde hus fra Direktoratet for Byggkvalitet. Du kan lese mer om kravene fra Direktoratet for Byggkvalitet og hvordan de påvirker din energiberegning her. Den endelige energiberegningen brukes deretter og sendes inn sammen med søknaden om ferdigattest.

5.

Søknad om byggetillatelse

Fiskarhedenvillan sender inn søknad om byggetillatelse. Når alle papirer er innlevert, er det opp til kommunen å avgjøre om du skal få byggetillatelse. Når byggetillatelsen er innvilget, bestilles huset ditt og blir registrert for levering.

6.

Tegn drømmekjøkkenet ditt

Det sies ofte at kjøkkenet er husets hjerte – og der er vi helt enige. For mange familier er kjøkkenet det naturlige midtpunktet, enten om du er en glad amatør ved komfyren eller en gourmetkokk. Det er også i kjøkkenet at de fleste tilvalgene gjøres, alt fra dørene på kjøkkeninnredningen til hvitevarer. Alle ønsker selvsagt å ha det hyggelig på et sted vi tilbringer en så stor del av livet vårt på.

Når du føler deg klar for å tegne kjøkkenet ditt, får du møte en av kjøkkenekspertene våre. Vi diskuterer hvordan vi kan oppfylle behovene og ønskene dine ut fra husets forutsetninger. Vi bruker et 3D-program for å legge til, fjerne og endre på ting på kjøkkenet sammen med deg, slik at du får det akkurat slik du ønsker det. Vi tar utgangspunkt i standard- og tilvalgskatalogen. Der kan du velge mellom en hel rekke ulike komponenter. Før vi møtes kan det derfor være lurt å ha tenkt gjennom hvordan du ønsker at drømmekjøkkenet ditt skal se ut. Ekspertene våre kommer også gjerne med forslag til hva som vil fungere akkurat for ditt hus og sørger for at alt er i samsvar med byggeforskriftene. Programmet vi bruker viser kostnadene i sanntid. På denne måten kan du enkelt se hvilke løsninger som passer best både for deg og lommeboken din.

7.

Produksjons- og leveringsordre

Nå som tegningene til huset er ferdig gjenstår bare den siste finpussen på innsiden og utsiden. Vi snakker selvfølgelig om å ta en siste titt på alle alternativene du kan velge for å sette ditt eget preg på hjemmet. Lister, vinduer, dører, håndtak og nedløpsrør – vi har noe som passer de aller fleste stiler og lommebøker. Vi pleier å si at det bare er fantasien som setter grenser.

Ut fra dette lager vi en produksjonsordre som sammen med de godkjente tegningene sendes videre til produksjonsavdelingen vår.