Bygge en eller to etasjer?

Dette er det som skiller de to mulighetene!

I planløsningene våre kan du finne 1-etasjes hus, 1,5-etasjes hus, 2-etasjes hus og hus for skrå tomt. Oftest vil det være tomten som avgjør hvilken hustype du kan bygge, men huset skal selvfølgelig også stemme overens med dine personlige ønsker og krav.

1. etasjes hus

Et hus på én etasje passer for deg som ikke vil ha trapper siden alle rommene er i samme etasje. Huset har en stor grunnflate og 1-etasjes hus krever derfor ofte en stor tomt. Enkelte av husene våre med én etasje leveres med et loft som kan innredes.

1,5 etasjes hus

1,5-etasjes hus er hus med to etasjer og skråtak som gjør at rommene i annen etasje får lavere knevegger. Med et 1,5-etasjes hus får du en stor boflate i forhold til grunnflaten. Huset passer for deg som gjerne vil ha to etasjer, men som føler at et toetasjes hus blir for stort.

2. etasjes hus

Her har rommene i andre etasje full høyde på veggene og du får full takhøyde i hele rommet. Det gir også plass til flere vinduer og en lysere overetasje. I forhold til grunnflaten får du et veldig stort boareal.

Hus for skrå tomt

På enkelte tomter er det ikke mulig å bygge noe annet enn hus som er spesielt tilpasset skrå tomter, og som derfor følger tomtens helning. En fordel med hus for skrå tomt er at det som regel ikke er nødvendig med ekstra grunnflate for garasje og boder.