Slik blir huset ditt til

Når det nye huset ditt fra Fiskarhedenvillan er levert, tar det normalt 20–28 arbeidsuker å bygge det. Byggetiden vil kunne påvirkes av husmodell og når på året huset bygges.

For å bygge en Fiskarhedenvilla trenger du – i tillegg til husbyggesettet – seks forskjellige typer håndverksarbeider. De ulike håndverksarbeidene er følgende:

  • grunnarbeid
  • tømrerarbeid
  • VVS-arbeid
  • elektriske installasjoner
  • flislegging
  • maling

Husbyggingen starter med grave- og grunnarbeider. Så tar tømrerne over og bygger reisverket. De ferdigstiller huset både utvendig og innvendig og sørger for at alt er klart for elektriske installasjoner, flislegging, maling og det siste VVS-arbeidet.

Timelapse av husbygging!

Vil du se hvordan man bygger et hus? Her er timelapse-videoer du kan sjekke ut – så får du en ide om hvordan det kan gå for seg.

Grave- og grunnarbeid

En grunnentreprenør tar en første titt på tomten, planlegger grunnarbeider og fundament. Man ser fremfor alt på grunnforholdene og hvilke føringer de legger for husbyggingen. Ansvarlig søker plasserer huset basert på kotekart fra landmåler og ut fra sin erfaring kan grunnentreprenøren gi tips om hvilken høyde det ferdige fundamentet bør ha. Dette for å oppnå god drenering fra huset samt kostnadseffektive grunnarbeider. Deretter får du et kostnadsoverslag med eventuelle ekstrakostnader spesifisert. Slike utgifter kan for eksempel skyldes at det er behov for sprengning eller pæling/spunting. I de fleste tilfeller kan grunnentreprenøren også hjelpe til med grovplaneringen for den fremtidige hagen.

Når det gjelder hvilket underlag som er mest velegnet å bygge på, kommer berggrunn og bunnmorene øverst på listen. Bunnmorene består av et hardpakket lag av mojord (silt), grus, leire og stein og er ypperlig å arbeide med. Berggrunn gir også et stabilt underlag, men her kan det være nødvendig med sprengning. I dag er det imidlertid mulig å bygge på de aller fleste markslag. Ved for eksempel å bygge opp fundamentet på påler kan vi løse problemet med «dårlig» grunn.

Grunn og fundament

Fiskarhedenvillaer bygges nesten utelukkende på støpt såle på mark og med innstøpt gulvvarme. Konstruksjon og utføring av grunnarbeider gjøres når husets byggesøknadstegninger har fått din godkjenning. Avhengig av hvordan tomten ser ut, tar det vanligvis mellom tre og fire uker å legge fundamentet. Hus for skrå tomt har murte eller støpte støttemurer som må oppføres før selve reisverket kan påbegynnes, noe som selvfølgelig vil gjenspeiles i tidsplanen. Og i motsetning til hva man gjerne skulle tro, er det mulig å legge fundament året rundt.

Tømrerarbeid

Grave- og grunnarbeidene er ferdig og husbyggesettet er levert til tomten. Det er tid for tømrerne som bygger huset i fire trinn. Disse fire trinnene består av råbygg, utvendig montering, innvendig montering samt å sørge for at huset er klart for elektriske installasjoner, flislegging, maling og det siste VVS-arbeidet.

1. Råbygg

Tømrerne begynner med å sette opp reisverket til de bærende veggene. De monterer også utvendig gips og spikerlekt. Takstolene monteres og det legges underlag av rupanel på yttertaket. Underlagspapp, lekting, takfotbord og vindskier avslutter råbyggarbeidet på taket. Deretter setter tømrerne inn vinduer og ytterdører i huset.

Nå vil du ha en god forståelse av hvordan det fremtidige huset ditt kommer til å se ut fra utsiden. På dette stadiet monteres også reisverk til vindfang og eventuell balkong.

2. Utvendig ferdigstilling

Tømrerne ferdigstiller alle utvendige detaljer på huset. Panel på yttervegger i den utførelsen du har valgt, kommer på plass. Blikkenslagerarbeider som takrenner, nedløpsrør, gradrenneblekk, vindskibeslag og takfotplater monteres. Taktekking utføres. Tømrerne fullfører eventuelt belistning og fôringer til vinduer og dører. Vi begynner å nærme oss sluttfasen for de utvendige arbeidene, og hvis du har valgt vindfang eller balkong, fullføres også disse ned til siste detalj. Huset er nå så godt som ferdig utvendig, og du kan se hvordan huset kommer til å se ut utenfra. Bare utvendig maling gjenstår.

3. Innvendig ferdigstilling

Det innvendige arbeidet starter med at tømrerne isolerer alle yttervegger. Etter det monteres dampsperrer som hindrer fukt å komme inn i de godt isolerte ytterveggene. Deretter lektes det ut på innsiden av alle ytterveggene. Dampsperren i taket festes mot ytterveggen før nedlekting av taket. Så setter tømrerne opp innerveggene ifølge tegning og gipser på én side.

4. Huset blir klart for maling

Det er tid for tømrerne å sette opp gipsvegger både på inner- og yttervegger. Nå monteres også kjøkkenet og garderober, så vel som dørkarmer, eventuelle trapper, innvendige vindusbrett, parkettgulv, utfôringer til vinduer og dører samt all belistning.

VVS-arbeid

VVS-montøren tar seg av vann- og avløpsinstallasjon over grunn samt bunnledninger. De sørger også for montering av alle toaletter, servanter, dusj og blandebatterier som du har valgt samt vannbåren gulvvarme. Sanitets-produktene dine monteres etter at vegger og gulv er ferdigstilte av flisleggerne og eventuelle malere.

Elektriske installasjoner

Når elektrikeren får tilgang til huset, trekker de for eksempel ledninger til belysning, stikkontakter og romfølere for varme. De foretar også sluttmontering og setter i gang husets elektriske installasjoner.

Avtal i god tid med elektriker for å kunne avgjøre hvor du vil ha strømuttak og tilvalg som for eksempel spotter”

Byggtipset
Flislegging

Når flisleggerne får tilgang til huset, legger de flis i de områdene som du har valgt. Flis bestiller du av flisleggeren. Som kunde hos oss kan du også kjøpe dette selv.

Maling

Tømrer og maler avstemmer med hverandre slik at maleren kan jobbe i huset noen uker med sparkling og maling. Det er viktig at huset varmes opp for at maleren skal kunne jobbe med underlag i et tørt og varmt miljø.

Før du kan flytte inn

1.    Kvalitetskontroll

Først foretas det en kvalitetskontroll. Denne besiktigelsen gjøres for å lette ferdigbefaring og gi håndverkerne muligheten til å rette opp eventuelle feil før ferdigbefaring. Kvalitetskontrollen foretas to uker før ferdigbefaring.

2.    Ferdigbefaring

Når det er på tide for ferdigbefaring kan du som kunde velge å ha med en upartisk fagmann. Hvis håndverkernes arbeid godkjennes, begynner deres garanti å løpe fra denne datoen. Før ferdigbefaring trenger besiktigelsesmannen eller takstmannen innsyn i alle entreprenøravtaler, egenkontroller samt godkjenninger fra sakkyndige. Egenkontroller utføres av de respektive håndverkerne underveis i byggeprosessen. Godkjenninger fra sakkyndige er for eksempel en inspeksjon av ildsted utført av en feier.

3.    Overtagelse

Før du får flytte inn i det nye huset ditt, kreves det at du har en ferdigattest. Den utarbeides av kommunen og det avholdes såkalt overtagelse. Vanligvis avholdes dette i det nye huset, og du kan også med fordel bestille dette i forbindelse med ferdigbefaring. Entreprenører og byggherre må være til stede på møtet og det lages her en overtagelsesprotokoll. Hvilke tiltak som kreves, fremgår av byggetillatelsen. Når overtagelse er avholdt og godkjent, kan du begynne å flytte møbler inn i huset.

Velkommen hjem!