Varme i huset

Når du bygger nytt hus, er det mange ting å huske på når det gjelder oppvarming. Du må velge varmesystem og varmekilde, og tenke på om huset skal ha et ventilasjonssystem som gir et godt inneklima.

Allerede i planleggingsfasen bør du tenke gjennom hvordan det nye huset kan bli så energieffektivt som mulig.
I en Fiskarhedenvila finnes det gode muligheter for å velge gode og energieffektive løsninger.

Før du går videre og velger hvilket varmesystem som skal tilføre huset varme og hvilken varmekilde og ventilasjon som skal spre denne varmen ut i huset, kan det være lurt å tenke over hvordan du vil at inneklimaet skal være og hvor stort husets energi- og varmebehov er.

1

Velg varmesystem

2

Velg varmekilde

3

Velg ventilasjon

Husk

Et hus har en livssyklus på minst 50 år, og i løpet av husets levetid vil driftskostnadene utgjøre 50 % av den totale livssykluskostnaden. Det betyr at halvparten av husets utgifter, inklusive byggekostnadene, går til driften av huset. Og her utgjør oppvarmingen en stor del av kostnadene.