Spre varmen i huset

Når du har valgt hvilken form for oppvarming du ønsker, må du også velge hvilken varmekilde som skal spre varmen fra varmesystemet ut i huset.

Det vanligste er å bruke gulvvarme eller radiatorer (faste elementer) med vannbåren varme for å spre varmen i huset. I et nybygg fra Fiskarhedenvillan støpes gulvvarmen direkte i husets såle når grunnarbeidene gjøres.

Hos Fiskarhedenvillan regner vi inn gulvvarme i 1.etasjes hus og i første etasje i 1,5- og 2. etasjes hus, samt hus for skrå tomt. Du kan selvfølgelig også legge gulvvarme i andre etasje som mange av våre kunder velger å gjøre.

Gulvvarme

Gulvvarme kan være luftbåren eller vannbåren eller bestå av elektriske varmekabler. Vannbåren gulvvarme gir ikke bare komforten fra et varmt gulv, men varmer opp hele rommet på en behagelig måte og er også den vanligste formen for gulvvarme.

Gulvvarme oppleves ofte som svært behagelig, ettersom varmen spres med lav temperatur fordelt over et stort område.

En god ting å huske på er at gulvvarme med varmekabler belaster elektrisitetsregningen din på akkurat samme måte som oppvarming med direktevirkende elektrisitet.


Fordeler

 • Gulvvarme fungerer bra under alle typer gulv.
 • Gir en behagelig varme i alle rom.
 • Du slipper synlige radiatorer.
 • Gulvvarme fungerer med forskjellige typer varmesystemer.

Ulemper

 • Vannbåren varme er et langsomt system. Det kan derfor ha vansker med å omstille seg ved væromslag. Dette kan i sin tur føre til sløsing med energi og forringe komforten.

Radiatorer

En av våre best utprøvde måter å spre varme i husene våre på er ved bruk av radiatorer, veggfaste elementer. Det vanligste er å koble radiatoren til et vannbårent oppvarmingssystem, for eksempel en varmepumpe for å få maksimal nytte av energibruken.


Fordeler

 • Varmen kan tilpasses fra rom til rom.
 • Et raskt system som reagerer direkte på varmeforandringer inne og ute.
 • Lite varmetap.
 • Radiatorer fungerer med forskjellige varmesystemer og som supplement til andre varmekilder.

Ulemper

 • Radiatorene er synlige på veggen og er støvsamlere.
 • Det må være plass under alle vinduer for radiatorene.
 • Radiatorer gir punktvarme.