Velg varmesystem

Du kan gjøre mye for å redusere behovet for oppvarming. Hva slags varmesystem som egner seg best for akkurat ditt hus, avhenger av flere faktorer. Det kan blant annet avhenge av hvor i landet du bor, hvordan huset er bygd og hvor mye varme og varmtvann husholdningen trenger.

De fleste av kundene våre velger avtrekksvarmepumpe eller bergvarme som varmesystem, og du kan sette deg bedre inn i begge deler her.

Ta kontakt med agenten din hvis du er interessert i andre varmesystemer, som for eksempel fjernvarme eller pelletsbrenner. Vi hjelper deg med forberedelsene for det varmesystemet du vil bruke, alt etter dine behov og ønsker.

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varmen fra husets avtrekksventilasjon. Dette genererer både varme og varmtvann til huset gjennom et vannbåret system. En avtrekksvarmepumpe er enkel, rimelig å installere og krever ikke særlig stor plass.


Fordeler

 • Lav pris på både pumpe og installasjon samt at ventilasjon er inkludert.
 • Stillegående teknologi.
 • Tar vare på energi som ellers ville gått tapt.
 • Kan kombineres med både gulvvarme og vannradiatorer.
 • Fast installasjonskostnad.

Ulemper

 • Passer bare til hus med et boareal på ca. 100–200 m² og avhenger av husets energikrav.
 • Pumpen må kobles direkte til huset og kan ikke plasseres i en frittstående bygning på tomten.

Bergvarme

Bergvarme er en fornybar varmekilde der en bergvarmepumpe varmer opp huset ditt ved hjelp av solvarme som lagres i berggrunnen.

For å kunne nå ned til bergvarmen bores det et 100–200 meter dypt hull i fjellet. I hullet senkes det ned et rør der det sirkulerer væske. Væsken varmes i sin tur opp av fjellet, og en bergvarmepumpe utvinner varmen gjennom en energibesparende kompressorteknikk som forsyner huset med varme og varmtvann.


Fordeler

 • Lav driftskostnad. Dekker hele husets varme- og varmtvannsbehov.
 • Passer også på små tomter.
 • Komfortabelt, miljøvennlig og vedlikeholdsfritt.
 • Ingen begrensninger med hensyn på husets størrelse.

Ulemper

 • Høyere og variabel installasjonskostnad.
 • Krever boring.
 • Krever tillatelse fra kommunen.

FISKARHEDENVILLAN SAMARBEIDER

Fiskarhedenvillan samarbeider med en av Sveriges største leverandører av varmepumper. Vi hjelper deg å finne riktig pumpe og ventilasjon for dine behov og i samsvar med myndighetenes krav. Les mer om NIBEs avtrekksvarmepumpe her.