Mer ventilasjon

God ventilasjon er avgjørende for et godt inneklima og en forutsetning for at du skal føle deg vel hjemme.

De fleste av kundene våre velger viftestyrt utlufting av husene sine. Denne typen ventilasjon kan brukes både til bergvarme og avtrekksvarmepumpe.

Hos Fiskarhedenvillan kan du også velge å investere i et FTX-system som ventilasjonssystem. FTX-systemet er laget for deg som vil ha et ekstremt lavt energiforbruk.

Avtrekksventilasjon

Et hus med avtrekksventilasjon har en vifte som går kontinuerlig og som skaper et undertrykk i huset og trekker med seg avtrekket ut. Tilluften kommer inn gjennom friskluftsventiler.

FTX-system

Med et FTX-system styrer du både avtrekk og tilluft. En tilluftsvifte og en avtrekksvifte ventilerer huset gjennom to kanalsystemer. Energiforbruket kan reduseres med 50–70 prosent sammenlignet med ventilasjonssystemer der varmen ikke gjenvinnes.

FTX-systemet kan tilføre store mengder ventilasjonsluft og opererer uavhengig av værlag. Det er dessuten enkelt å gjenvinne varmen fra avtrekket.

Du kan også koble en varmepumpe til avtrekksviften og på denne måten gjenvinne varmen fra ventilasjonsluften. Avtrekksvarmepumpen vil da fungere som en luftvarmepumpe eller bergvarmepumpe, men tar i stedet varme fra den utgående ventilasjonsluften for å varme vannet.