Hva er inkludert i husbyggesettet Atmosfære?

Leveringserklæringen rapporterer selskapets innledende standard for husserien Atmosfære og gjelder sammen med den objektspesifikke tilvirkningsordren. Leveringserklæringen gjelder for leveranser innom Norge. Huset kan speilvendes og har full fleksibilitet innenfor de forhåndsdefinerte valgene, ellers kan ingen endringer gjøres.

Generelt er produktvalg, fargevalg og utstyrsvalg unikt for hver enkelt kontrakt og fremkommer derfor ikke i denne leveringserklæringen men i den objektspesifikke tilvirkningsordren.

Vi forbedrer og utvikler vårt villabyggesett fortløpende og to ganger i året fastsettes disse endringene i et nytt leveringsomfang. Her under viser vi alltid hva som inngår i gjeldende leveranseomfang.

Plate på mark inngår ikke
Fiskarhedenvillan AS leverer målsatt grunnplantegning.
Kjøperen er ansvarlig for grunnkonstruksjonstegningen og grunnarbeidene.
Fiskarhedenvillan AS krever at det brukes klimaforbedret betong for å oppnå lave klimagassutslipp (minst 25% forbedret sammenlignet med standard betong).

 • 300 mm bindingsverk av I-profiler med organisk løsull
 • Liggende panel med luftespalte på utsiden
 • Fibergipsplate med plass til føring av rør och kabel på innsiden
 • I rom med bad eller dusj er innsiden supplert med en bakenforliggende konstruksjonsfinér og fliser
 • Bindingsverk av heltre
 • Fibergipsplate på begge sider
 • I rom med bad eller dusj er innsiden supplert med en bakenforliggende konstruksjonsfinér og fliser
 • 300 mm I-bjelkesystem med organisk trinnlydisolasjon
 • Overside med et sponplategulv og med overflate i henhold til GULV (se under)
 • Underside med himling av gipsplater
 • Takstoler med organisk løsullisolasjon, 500 mm i flate tak resp 400 mm i skråtak
 • Betongtakstein utvendig og tak av gipsplater innvendig
 • Forkantbord med fotplate
 • innkledde sperreender (Kassegesims)
 • Vindski med vindskilist
 • Nødvendige takavløp via takrenner og nedløpsrør
 • Nødvendige luftehetter

Ferdigmontert solcelleanlegg. Anlegget produserer en stor del av strømmen som kreves for å produsere husets behov for varme og varmtvann

Beslag for tak- og snøsikkerhet for småhus

Ytterdører:
– Entrédør og groventrédør med glatt overlate
– Ytterdørhåndtak og sikkerhetslås
– Dørbrems
Vinduer og balkongdører:
– Vinduer og balkongdører med malt innside og utvendig kledning i aluminium
– 3-lags glass med U-verdi* 1,0
– H-vinduer i rom som krever åpningsbare vinduer, de øvrige leveres med fast karm
– Balkongdør er låsbar med en sylinder på innsiden
Takvindu til hus med overetasje:
– Midthengslet hvitmalt takvindu med utvendig kledning i grå aluminium
– Innvendige fôringer av gips
Innerdører:
– Innerdør massiv med glatt overflate
– Innerdørhåndtak og nøkkelskilter, toalett-skilt for dør til WC

KOMPLETTERING TILL DØRER OG VINDUER
Innside yttervegg:
– Fibergipsomramming til vindu og ytterdører
– Vinduskarmer til vindu (ikke til vinduer i full høyde fra gulvet)
Utside yttervegg:
– Utvendig utforing i rupanel
– Vindusbeslag med en helning på 14° til nedre kant av vinduet
– Terskelbeslag til nedre kant av dører
– Dryppbeslag til overkant på vinduer og dører

* U-verdi er likt antall watt tapt energi per kvadratmeter og kelvin, W/(m2·K). Når man måler U-verdien til et vindu gjør man det på en kvadratmeter glass når det er en grad forskjell mellom inne- og utetemperatur.

 • Luft-/vannvarmepumpe for produksjon av varme og varmtvann
 • FTX-aggregat (avtrekks- og tilluftsventilasjon) med ventilasjonspakke (ventilasjonsrør, ventilasjonsanordning mm.) inkl. ventilasjonsjustering med OVK
 • Golvvarmesystem med rør for støpning i platen, prefabrikkert gulvvarme fordelerskap og romsregulering
 • Til eventuell overetasje leveres elektriske radiatorer med termostat
 • Prefabrikkert innbyggingsskap med vannfordeler og med plass til vannmåler
 • Vannfeilbryter, måler vannstrømmen i realtid og oppdager vannlekkasjer umiddelbart er forhåndsmontert
 • Induksjonstopp
 • Innbyggingsovn
 • Mikrobølgeovn for innbygging
 • Oppvaskmaskin
 • Vifte innbygd i overskap
 • Kjøleskap
 • Fryseskap
 • Vaskemaskin
 • Varmepumpetørketrommel
 • Dryppebeskyttelseskiver inngår til oppvaskmaskin, kjøleskap og fryser

Kjøkken:

 • Kjøkkenskap med stamme og dører
 • Skuffefront til skuffer i matchende design
 • Håndtak til skap og skuffer
 • Benkeplate i laminat
 • Oppvaskbenk inkl. blandebatteri med avstengning for oppvaskmaskin
 • Fliser på vegg over benkeplate/oppvaskbenk
 • Avfallssortering i benkeskap
 • Kummen under oppvaskbenk gir dryppbeskyttelse Sokkel
 • Kosteskapsinnredning i kosteskapet

Soverum:

 • Garderober med stamme, dører og garderobeinnredning, i antall etter plantegning

Bad:

 • Baderomsmøbel med skuffefront inkl. servant, servantbatteri, speil og belysning
 • WC-stol, vegghengt
 • Dusjhjørne med dusjvegger
 • Dusjbatteri med dusjsett

Vaskerom:

 • Vaskebenk inkl. blandebatteri med vannavstengning for vaskemaskin
 • Trapp med stusstrinn (lukket trapp)
 • Rekkverk og håndløper
 • Herdet tregulv til alle tørre områder, unntatt entré
 • Fliser til entré
 • Fliser til bad og vaskerom
 • Gerikt, grunnet, til innerdører
 • Gulvsokkel, grunnet

All prosjektering er basert på Direktoratet for byggkvalitets byggeregler (DiBK)
Hus for permanent bruk er tilpasset Byggteknisk forskrift av 2017 (TEK17).

Byggesøknadstegning bestående av plantegninger, fasade- og snittegninger samt situasjonsplaner. Kjøkkentegninger som viser kjøkkenet i grunnriss og oppriss

Mål grunnplantegning med punkt- og linjelaser

Konstruksjonstegninger og monteringsanvisning for husbyggesett

Beregninger for konstruksjonen utføres i henhold til Direktoratet for byggkvalitets forskrifter og allmenne retningslinjer om bruk av europeiske konstruksjonsstandarder (eurokoder).
Prosjektering er inkludert for snølast opp til 5,5 kN/m2 og vindstyrke opp til 26m/s, dersom dette overskrids kreves kjøp av ytterligere prosjektering

Energiberegning i henhold til DiBK er beregnet på en innetemperatur på 21°C

Prosjektering for innvendig og utvendig vann og avløp inkl. VA-tegninger

Ventilasjonstegning

Gulvvarmetegning

Radiatortegning til overetasjen

Ved behov utarbeides en brannvernbeskrivelse
Vær oppmerksom på at justeringer for å møte utvidede krav til brannsikring eller beskyttelse mot brannspredning ikke kan gjøres med denne leveringserklæringen.

 • Innvendig takluke (inspeksjonsluke) med stige til loftsetasje
 • 1 st. utekran for kaldt vann
Utskriftsvennlig Leveringsomfang
Her kan du skrive ut vårt Leveringsomfang i PDF-format

Vi forbeholder oss retten for mulige feilstavinger eller endringer i vilkår og betingelser. Dette leveringsomfanget er et utdrag fra «Leveringserklæring 2305 Atmosfære NO». Våre priser er beregnet på ovenstående leveringserklæring og gjelder inntil videre.