Hva er inkludert i husbyggesettet Atmosfære?

Leveringserklæringen rapporterer selskapets innledende standard for husserien Atmosfære og gjelder sammen med den objektspesifikke tilvirkningsordren.
Leveringserklæringen gjelder for leveranser innom Norge.
Huset kan speilvendes og har full fleksibilitet innenfor de forhåndsdefinerte valgene, ellers kan ingen endringer gjøres.
Generelt er produktvalg, fargevalg og utstyrsvalg unikt for hver enkelt kontrakt og fremkommer derfor ikke i denne leveringserklæringen men i den objektspesifikke tilvirkningsordren.

Plate på mark inngår ikke
Fiskarhedenvillan AS leverer målsatt grunnplantegning.
Kjøperen er ansvarlig for grunnkonstruksjonstegningen og grunnarbeidene.
Fiskarhedenvillan AS krever at det brukes klimaforbedret betong for å oppnå lave klimagassutslipp (minst 25% forbedret sammenlignet med standard betong).

Utvendige paneler er grunnet på tre sider, (ikke bak og endeved).

Enkelfaspanel, liggende     22×145
Lekt                                     34
T-stag for vindbeskyttelse
Vindsperre
Musebånd
Bindingsverk av I-profiler    300
Organisk løsull                   300
Dampsperre
Lekt                                     45
Innv. veggkledning fibergipsplate 13
Tape for skjøting og tetting rundt vinduer og dører

I rom med bad eller dusj er innsiden supplert med en bakenforliggende konstruksjonsfinér og fliser

Bindingsverk av heltre         45×70-170
Fibergipsplate på begge sider         13
I rom med bad eller dusj er innsiden supplert med en bakenforliggende konstruksjonsfinér og fliser

Gulvsponplater, fuktbestandige               22
I-bjelkesystem, maks cc 600                   300
Organisk trinnlydisolasjon  100
Sperre
Lekter                                  28
Gipsplate                             13

I-bjelke 278, maks cc 300, i rom med bad och dusj.

Takstoler med organisk løsullisolasjon, 500 mm i flate tak resp 390 mm i skråtak
Betongtakstein utvendig og tak av gipsplater innvendig

Forkantbord med fotplate
innkledde sperreender (Kassegesims)
Vindski med vindskilist
Nødvendige takavløp via takrenner og nedløpsrør
Nødvendige luftehetter
Forkantbord og vindski er grunnet på tre sider, (ikke bak og endeved).

Ferdigmontert solcelleanlegg.
10 paneler á 400 W hver, totalt 4 kW.
Anlegget produserer en stor del av strømmen som kreves for å produsere husets behov for varme og varmtvann

1 stk. sklibeskyttelse for løs stige.
Snøfangere i en sammenhengende rekke langs hele bygningen

Ytterdører:
Entrédør og groventrédør med glatt overlate
Ytterdørhåndtak og sikkerhetslås
Dørbrems
Vinduer og balkongdører:
Vinduer og balkongdører med malt innside og utvendig kledning i aluminium
3-lags glass med U-verdi* 1,0
H-vinduer i rom som krever åpningsbare vinduer, de øvrige leveres med fast karm
Balkongdør er låsbar med en sylinder på innsiden
Takvindu til hus med overetasje:
Midthengslet hvitmalt takvindu med utvendig kledning i grå aluminium
Innvendige fôringer av gips
Innerdører:
Innerdør massiv med glatt overflate
Innerdørhåndtak og nøkkelskilter, toalett-skilt for dør til WC
KOMPLETTERING TIL DØRER OG VINDUER
Innside yttervegg:
Fibergipsomramming til vindu og ytterdører
Vinduskarmer til vindu (ikke til vinduer i full høyde fra gulvet)
Utside yttervegg:
Utvendig utforing i rupanel
Vindusbeslag med en helning på 14° til nedre kant av vinduet
Terskelbeslag til nedre kant av dører
Dryppbeslag til overkant på vinduer og dører

Luft-/vannvarmepumpe for produksjon av varme og varmtvann
FTX-aggregat (avtrekks- og tilluftsventilasjon) med ventilasjonspakke (ventilasjonsrør, ventilasjonsanordning mm.) inkl. ventilasjonsjustering med OVK
Golvvarmesystem med rør for støpning i platen, prefabrikkert gulvvarme fordelerskap og kablet romsregulering
Til eventuell overetasje leveres vannbåren golvvarme, sporet
gulvsponplater inkl. varmefordelingsplater, prefabrikkert gulvvarme fordelerskap og kablet romsregulering

Prefabrikkert innbyggingsskap med vannfordeler og med plass til vannmåler
Vannfeilbryter, måler vannstrømmen i realtid og oppdager vannlekkasjer umiddelbart er forhåndsmontert

Induksjonstopp
Innbyggingsovn
Mikrobølgeovn for innbygging
Oppvaskmaskin
Vifte innbygd i overskap
Kjøleskap
Fryseskap
Vaskemaskin
Varmepumpetørketrommel
Dryppebeskyttelseskiver inngår til oppvaskmaskin, kjøleskap og fryser

Kjøkken:
Kjøkkenskap med stamme og dører
Skuffefront til skuffer i matchende design
Håndtak til skap og skuffer
Benkeplate i laminat
Oppvaskbenk inkl. blandebatteri med avstengning for oppvaskmaskin
Fliser på vegg over benkeplate/oppvaskbenk
Avfallssortering i benkeskap
Kummen under oppvaskbenk gir dryppbeskyttelse Sokkel
Kosteskapsinnredning i kosteskapet
Soverom:
Garderober med stamme, dører og garderobeinnredning, i antall etter plantegning
Bad:
Baderomsmøbel med skuffefront inkl. servant, servantbatteri, speil og belysning
WC-stol, vegghengt
Dusjhjørne med dusjvegger
Dusjbatteri med dusjsett
Vaskerom:
Vaskebenk inkl. blandebatteri med vannavstengning for vaskemaskin
Kosteskapsinnredning i kosteskapet

Trapp med stusstrinn (lukket trapp)
Håndløper
Festebeslag

Parkettgulv 3-stavsgulv eik eller herdet tregulv til alle tørre områder, unntatt entré
Fliser til entré
Fliser til bad og vaskerom

Gerikt, grunnet, til innerdører
Gulvsokkel, grunnet

Innvendig takluke (inspeksjonsluke) med stige til loftsetasje
1 st. utekran for kaldt vann

All prosjektering er basert på Direktoratet for byggkvalitets byggeregler (DiBK)
Hus for permanent bruk er tilpasset Byggteknisk forskrift av 2017 (TEK17).
Byggesøknadstegning bestående av plantegninger, fasade- og snittegninger samt situasjonsplaner. Kjøkkentegninger som viser kjøkkenet i grunnriss og oppriss.
Mål grunnplantegning med punkt- og linjelaser
Konstruksjonstegninger og monteringsanvisning for husbyggesett
Beregninger for konstruksjonen utføres i henhold til Direktoratet for byggkvalitets forskrifter og allmenne retningslinjer om bruk av europeiske konstruksjonsstandarder (eurokoder).
Prosjektering er inkludert for snølast opp til 5,5 kN/m2 og vindstyrke opp til 26m/s, dersom dette overskrids kreves kjøp av ytterligere prosjektering
Energiberegning i henhold til DiBK er beregnet på en innetemperatur på 21°C
Ventilasjonstegning
Gulvvarmetegning
Ved behov utarbeides en brannvernbeskrivelse
Vær oppmerksom på at justeringer for å møte utvidede krav til brannsikring eller beskyttelse mot brannspredning ikke kan gjøres med denne leveringserklæringen.
* U-verdi er likt antall watt tapt energi per kvadratmeter og kelvin, W/(m2·K). Når man måler U-verdien til et vindu gjør man det på en kvadratmeter glass når det er en grad forskjell mellom inne- og utetemperatur.

Utskriftsvennlig Leveringsomfang
Her kan du skrive ut vårt Leveringsomfang i PDF-format

Vi forbeholder oss retten for mulige feilstavinger eller endringer i vilkår og betingelser. Dette leveringsomfanget er et utdrag fra «Leveringserklæring 2405 Atmosfære NO». Våre priser er beregnet på ovenstående leveringserklæring og gjelder inntil videre.