Bygger for å spare energi

Vi har laget huskolleksjonen Atmosfære med fokus på å redusere husets energiforbruk. Et lavere energiforbruk er positivt både for miljøet og lommeboken. Når du bygger Atmosfære inngår ekstraisolerte yttervegger, ventilasjon med effektiv varmegjenvinning og solceller som standard.

Hvor mye energi vil huset ditt forbruke?
Før hver husbygging lager vi en energiberegning. Den viser husets energiytelse i henhold til Direktoratet for byggkvalitet byggeregler og måles i kWh per kvadratmeter og år. Energiberegningen gjøres med tanke på hvor du bygger huset, hvilken type av oppvarming du har valgt og hvilken isolasjonsgrad huset ditt har. Beregningen for bygningens netto energibehov skjer når man vurderer om en bygning tilfredsstiller byggeforskriftenes (TEK) energikrav. Varmesystemets virkningsgrad inngår ikke i beregningen for TEK-kravene. Energiberegningen gir deg en god indikasjon på hvilken energiklasse huset ditt vil få.

Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi under normal bruk til boligen. Energikarakteren fastsettes etter en standardisert beregning, hvor det er bygningens kvaliteter og tekniske installasjoner som betyr noe. Levert energi er den energimengden bygningen må tilføres utenfra ved normal bruk. I de fleste tilfeller kan dette ses på som den energimengde som må kjøpes. Levert energi tar varmesystemets virkningsgrad med i beregningen.

I energiattesten finner du to karakterer en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren er en bokstav som angir energieffektiviteten (A er best og G er dårligst). Oppvarmingskarakteren viser i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med andre energikilder enn fossilt brensel og strøm. Til sammen utgjør energikarakteren og oppvarmingskarakteren boligens energimerke.

Den endelige klassifiseringen gjøres imidlertid med energiattesten, som skal utarbeides senest to år etter at du har flyttet inn.

Best mulig energiklasse
Atmosfærehusene er laget for å holde energiforbruket nede så mye som mulig. Takket være blant annet ekstraisolerte yttervegger og solceller har vi forbedret energieffektiviteten med 20 prosent sammenlignet med våre standardhus i samme størrelse.

Et Atmosfære 121 m² som bygges i Oslo vil ha et totalt beregnet netto energibehov på 108,6 kWh/m², år. (Forskriftskrav TEK 17 netto energibehov: 113,3 kWh/m², år).

Netto levert energi til bygningen (inkl. solceller) er 84,6 kWh/m², år eller totalt 10 157 kWh/år. Dette gir Atmosfære 121 energiklasse A, som er best mulig energiklasse.

Husets energiforbruk refererer til energien som kreves for å varme opp huset, produsere varmtvann til bad og dusj samt vifter og pumper til oppvarmingssystemet.

Kriterier for å oppnå ulike energiklasser:
Energiklasse A: EP er ≤ 50 prosent av kravet for en ny bygning.

EP = Energiytelse for det aktuelle bygget
≤ = mindre enn eller lik
> = mer enn

Her kan du lese mer om energiklasser og hva som inngår i en energiattest:

Vil du vite mer om Atmosfære?