Tenk teknisk smart

  • Sørg for å minimere husets energibehov. Et godt planlagt hus krever for eksempel mindre energi for oppvarming.
  • Velg oppvarmingssystem med omhu. Å bygge mer energieffektivt kan også lønne seg økonomisk med lavere driftskostnader og mulighet til billigere boliglån
  • Samle sammen alle våtrom i huset. Da minimerer du flaten som kan bli berørt av vannskader. Ved en eventuell vannskade må både tetting- og overflatelag byttes, noe som belaster miljøet og lommeboken.
  • Det er dyrt å bygge og renovere baderom, tenk igjennom hvor stort det faktisk behøver å være.
  • Gulvvarme har lavere turtemperatur enn radiatorer hvilket gir lavere energiforbruk for varmepumpen. Med gulvvarme kan du holde lavere innetemperatur og spare energi.