Tenk gjennom dine materialvalg

Bruk så få materialer som mulig, det gir både et enhetlig inntrykk og lavere miljøpåvirkning. Sørg for at de material du velger har lav klimapåvirkning og våg å se på alternativ til eksempelvis betong, stål og gips.

Produksjon av betong forbruker mye energi, noe som gjør det belastende i et klimaperspektiv. Men det finnes bedre varianter, mange leverandører tilbyr såkalt grønn betong som er produsert med mer energieffektive metoder. Spør etter dette når du planlegger byggingen av huset ditt.

  • Velg tre fremfor betong, sement, tegl og gips der det er mulig.
  • Velg innertak i tre fremfor gips.
  • Velg trepanel fremfor gips på vegger.
  • Til grunnmuren; spør din leverandør etter grønn/klimavennlig betong.