På hvilken måte er våre hus bærekraftige?

Når du bygger hus med oss har du friheten til å velge hvordan hjemmet ditt skal se ut. Dette gir deg mange muligheter til å velge mer bærekraftige alternativer. Selvfølgelig skal dine barn og barnebarn kunne føle den samme stoltheten over huset som deg.

Mange hus som Fiskarhedenvillan leverer består for det meste av tre. Tre er et fornybart materiale som binder koldioksid når det vokser.

  • I våre standardkonstruksjoner er isolasjonen tykk nok for å oppnå smart utforming, energiklasse A, den høyeste energiklassen i Direktoratet for byggkvalitet.
  • Fiskarhedenvillan jobber hele tiden med å senke klimapåvirkning fra byggematerialene vi bruker. Arbeidet med å beregne påvirkning, og ved behov bytte materialer, pågår stadig.

Vi samarbeider bare med leverandører som tilbyr høy kvalitet på sine produkter. Det gjør at produktene holder lenge og du slipper å bytte dem ut og gjøre unødvendige renoveringer.