Fiskarhedenvillan har et samarbeid med Eiendomsfinans!

Hva kan jeg som kunde hos Fiskarhedenvillan få hjelp med?

Eiendomsfinans hjelper deg med å innhente tilbud om boligfinansiering.  Jobben Eiendomsfinans gjør med å skrive en optimalisert lånesøknad samt innhente tilbud om lån, er gratis for deg som kunde av Fiskarhedenvillan.

Hvor mye kan du få i boliglån?

→ Lån inntil 85% av boligens verdi

→ Byggelån / prosjektlån

→ Mellomfinansiering i perioden mellom kjøp og salg av bolig

Eiendomsfinans sammenlikner boliglån fra flere banker

Eiendomsfinans søker om lån, sammenlikner vilkår og gode løsninger på kundens vegne. Deres tjenester er gratis for deg som kunde hos Fiskarhedenvillan. Du forteller din historie kun en gang og Eiendomsfinans gjør jobben videre mot de bankene dere mener er aktuelle for deg. Ingen bank er best for alle, men Eiendomsfinans har bred kunnskap om hvilke banker og hvilke muligheter som finnes på markedet. Det er ikke alltid at et tradisjonelt byggelån er den beste løsningen. Sammen finner dere hva som passer best for deg og din situasjon.

Dersom du har en bolig du skal selge, hjelper de deg også med mellomfinansiering i perioden mellom kjøp og salg. Eiendomsfinans regner ut hvor mye du kan forvente å få i mellomfinansiering, hva det vil koste og hva ditt langsiktige lånebehov blir etter at du har solgt.