Våre avtaleformer

For å bygge en Fiskarhedenvilla trenger du syv ulike typer håndverksarbeider. Du bestemmer selv hvordan avtalene med håndverkerne skal inngås. Juridisk kalles dette å velge entrepriseform. Hos Fiskarhedenvillan kan du velge mellom generalentreprise eller delt entreprise.

General-entreprise

Generalentreprise er en juridisk avtaleinngåelse mellom byggherren, også kalt kunden, og en håndverker som blir byggets generalentreprenør. Generalentreprenøren tegner nye avtaler med de fem øvrige håndverkergruppene, såkalte underentreprenører, som er nødvendige for at du skal få bygd huset ditt. Juridisk er det du som kunde som står som byggherre over husbyggingen, men generalentreprenøren anses som bestiller av underentreprenører.  Det er byggherren som skal undertegne dem.

General-entreprenøren samordner og står som prosjektleder

Med generalentreprise har byggherren mindre kontroll over hvilke håndverkere som er engasjert i byggingen av huset, siden dette er opp til generalentreprenøren. Også all kontakt med underleverandører går via denne generalentreprenøren.

Gevinsten i å bruke generalentreprise er at generalentreprenøren avlaster byggherren med koordineringen av håndverkere samt prosjekteringen av tiltaket.

Delt entreprise

Våre kunder velger vanligvis delt entreprise. Delt entreprise er en juridisk avtaleinngåelse mellom byggherren, også kalt kunde, og den respektive håndverkeren (entreprenøren).

Med delt entreprise har du selv kontrollen over bygget og på hvilke håndverkere som er trukket inn i byggingen av huset ditt. Når du velger å bygge med delt entreprise, tegner du avtale med den respektive håndverkeren. Det er byggherren som skal undertegne dem.

Vi hjelper deg med koordinering og prosjektering

I en delt entreprise blir håndverkerne hverandres sideentreprenører. Håndverkerne har ingen avtaler med hverandre, så i stedet må arbeidene deres koordineres. På byggeplassen tas dette oftest hånd om av tømreren på plass, siden det er vedkommende som har oversikt over når det er riktig tid for andre håndverkergrupper å utføre sine ting. Det handler oftest om håndverkere som er vant til å jobbe sammen og som har kontroll over rutinene.

Gevinsten i å benytte delt entreprise er at du i detalj kan styre hvordan du vil ha huset. Du sitter også med større kontroll over hvilke entreprenører som utfører selve byggingen. Dessuten har du stor mulighet til å påvirke din egen økonomi ved å gjøre enkelte deler av byggingen selv.