Husvisning av Pärlan på Eidsvoll Verk

  • Krokgutua 1B, 2074 Eidsvoll Verk
  • 11 februar
  • 12:00 - 15:00

På Eidsvoll Verk har du sjansen til å oppleve to forskjellige husmodeller. Her har vi visning av både en Pärlan og en Tranan. Tilstede på visningen er både agent fra Fiskarhedenvillan samt huseier.

Kontakt

Ketil Gronnerud

  • 22 58 87 64
  • ketil.gronnerud@fiskarhedenvillan.no

Pärlan

Utvendig utstråler dette huset diskret eleganse, og innvendig viser det sin sterke karakter. Huset føles nesten større fra innsiden enn fra utsiden. Inngangspartiet er trukket inn for å skape en spennende vinkel ved inngangsfasaden og en beskyttet plass under tak når man skal låse opp ytterdøren.

På våre husvisninger, som vi har to ganger i året, har dere sjansen å se nærmere på flere av våre hus. Vi viser alt fra våre store funkishus til fritidshus, nye hus og hus som har vært klare noen år. Her kan dere få inspirasjon ved å se på husene, hagene, planløsningen og hvordan livet er i en Fiskarhedenvilla.

Huset Koltratsen

Finn flere husvisninger

Finn flere husvisninger

Lignende hus