Husbudsjett

Her er husbudsjettet ditt. I budsjetteringsverktøyet kan du legge til eller fjerne ulike kostnader og føre dem inn under den riktige budsjettposten. På denne måten vil du få god oversikt over de ulike kostnadene som inngår i byggingen av et hus, og kan planlegge ditt livs største prosjekt bedre. Virker det for vanskelig?  Husk å lagre det du gjør, ved å opprette en konto helt gratis.

Kontakt en av agentene våre, så avtaler vi et uforpliktende møte og gjør jobben for deg.